लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा। वीषें कंठी काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळां।। लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा। तेथुनियां जळ निर्मळ वाहे झुळझुळां ।।1।। जय देव जय देव जय श्रीशंकरा।। आरती ...

शेंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुखको, दोंदिल लाल बिराजे सूत गौरीहरको , हाथ लिए गुड-लड्डू साईं सुरवरको , महिमा कहे ना जाय लागत हूँ पदको, जय ...

सुखकर्ता दुःखकर्ता वार्ता विघ्नाची। नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची । ...