एका नगरात एक भामटा ज्योतिषी दररोज एक रस्त्याच्या कडेला बसून लोकांचे भविष्य सांगत असायचा .दररोज तो समोर जन्मकुंडल्या घेऊन एक महान ज्योतिषी आणि हस्तरेखा तज्ञ ...

अष्टविनायकापैकी चिंतामणी गणेशाचे देवस्थान येथे आहे.कर्तबगार माधवराव पेशवे यांचे ते श्रद्धा स्थान होय .हे मंदिर पूर्णपणे लाकडापासून बनवले आहे. अंत:काळ जवळ आला असे वाटू लागताच ...

एक जंगल् होते .या जंगलात हत्ती राहत होते . जंगलात पाण्याने भरलेले अनेक तलाव आणि सरोवरे होती. त्यामुळे हत्ती अंघोळ करतांना पाण्यत दुब्ण्याचा मनमुराद आनंद ...

जन्माला आलेल्या प्रत्येकाने एकदा तरी प्रेम करून पहावे भले ते सफल न होवो पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे प्रत्येकाला आयुष्यात एकदातरी प्रेम होते पण अपयशाच्या भितीने ...

लग्न म्हटलं की प्रत्येकाच्या पोटात गोळा हा येतोच.पण ते जेवढं आनंदाच तेवढच नंतर त्रास दायकही अन मजेशीर गोष्ट पण असते. हुशारीने समजूतदार पणाने निभावलं तर ...

विश्व हे सर्व काही आहे. यात सर्व जागा आणि अंतराळातील सर्व बाब आणि उर्जेचा समावेश आहे. यात स्वतःच वेळेचा समावेश आहे आणि अर्थातच यात आपण ...

लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा। वीषें कंठी काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळां।। लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा। तेथुनियां जळ निर्मळ वाहे झुळझुळां ।।1।। जय देव जय देव जय श्रीशंकरा।। आरती ...

शेंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुखको, दोंदिल लाल बिराजे सूत गौरीहरको , हाथ लिए गुड-लड्डू साईं सुरवरको , महिमा कहे ना जाय लागत हूँ पदको, जय ...

सुखकर्ता दुःखकर्ता वार्ता विघ्नाची। नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची । ...

साहित्य :- सव्वाशे ग्रॅम पनीर दोन मोठे चमचे घट्ट चक्का दोन-तीन हिरव्या मिरच्या पाव वाटी बारीक चिरलेला कांदा पाव वाटी बारीक चिरलेली काकडी पाव वाटी ...